OPLEIDINGEN

Wij focussen ons op opleidingen

EEN OVERZICHT

TRAINING SPEELTUININSPECTEUR — BASIS

Doelgroep

De training ‘Speeltuininspecteur — Basis’ is voor u bestemd indien u op regelmatige basis speelterreinen moet inspecteren, maar niet over de basiskennis beschikt.

Resultaat

Na de training ontvangt u een attest van deelname en beschikt u over voldoende vaardigheden om een wekelijkse inspectie van een speelterrein uit te voeren en er een rapport van te maken…

TRAINING SPEELTUININSPECTEUR — GEVORDERDEN

Doelgroep

De training ‘Speeltuininspecteur — Gevorderden’ is voor u bestemd indien u op regelmatige basis speelterreinen moet inspecteren en u al over een goede basiskennis beschikt. Om deel te nemen moet u daarom al een voorgaande training tot speeltuininspecteur hebben gevolgd of een grondige kennis van de basisvereisten voor speeltuininspecteurs hebben.

Resultaat

Na de training ontvangt u een attest van deelname en kan u speelterreinen beheren, inspecteren, onderhouden, adviseren en produceren.

VAKOPLEIDING SPEELTUININSPECTEUR

Doelgroep

Deze vakopleiding is voor u bestemd indien u zelfstandig inspecties en controles van uiteenlopende speeltoestellen moet kunnen uitvoeren, erover moet kunnen rapporteren en tegelijk de Europese normen in praktijk moet kunnen toepassen.

Resultaat

Na de training heeft u een uitgebreide kennis over alle type speeltoestellen de manier waarop ze elk moeten geïnspecteerd worden. U kan de testprobes op een correcte manier gebruiken. U kent de Europese normen en de Belgische regelgeving en kan ze in de praktijk toepassen. U kan nu zelfstandig inspecties en onderhoudscontroles van speeltoestellen uitvoeren en daarover rapporteren. U ontvangt een attest van deelname…

TRAINING OP MAAT SPEELTUININSPECTEUR

Doelgroep

Voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met speelterreinen, is de veiligheid van spelende kinderen één van de topprioriteiten. Voor de fabrikanten van speeltuintoestellen ligt de focus echter op andere aspecten dan voor een tuinarchitect of voor een gemeente. Daarom voorzien we trainingen op maat van uw de noden en die van uw team.

Wat zal u leren?

We bespreken vooraf met u wat uw specifieke noden zijn. Op basis daarvan stellen we in samenspraak een programma voor uw team samen. Tijdens de training is er bovendien voldoende gelegenheid om bijkomende vragen te stellen…

CONTACT
VRAAG NAAR AANGEPASTE MODALITEITEN!