Inspecties

Inspecties

Al onze inspecties gebeuren volgens een welbepaald schema waarbij wij met behulp van een door ons ontworpen computerprogramma een digitale inventaris opmaken van alle speelterreinen en de daarop aanwezige toestellen. Het resultaat is dat u beschikt over gestandaardiseerde verslagen die u een duidelijk overzicht geven van de volledige infrastructuur van uw speelterrein. Deze manier van werken geeft u de mogelijkheid om in één oogopslag alle informatie ter beschikking te hebben.

Tijdens onze inspecties toetsen wij het speelterrein en zijn omgeving aan de Belgische wetgeving en de Europese normen EN1176:2017 en EN1177:2017. Deze norm is van toepassing voor alle toestellen geplaatst na 31 oktober 2018. Voor toestellen die voordien werden geplaatst, blijft de oude norm van 2008 van toepassing.

Ons inspectieverslag geeft u algemene informatie over het toestel zoals de locatie, de valhoogte en de valzone. Verder krijgt u een uitgebreid fotoverslag van eventuele afwijkingen en de opgave van het normdeel waarvan het toestel afwijkt. Samen met de gegevens van de risicoanalyse en het besluit kunt u een inschatting maken van de algemene staat van het toestel.

Wil u graag meer informatie?