Over ons

Wie zijn wij

Wij zijn een onafhankelijk Oost-Vlaams inspectiebedrijf, opgericht in 2009, en wij inspecteren openbare speelterreinen.
Onze klanten zijn steden, gemeentes, scholen, kinderdagverblijven en de horecasector.

De reglementering over de veiligheid van speeltoestellen en de uitbating van speelterreinen vloeit voort uit het KB van 28 maart 2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen, het KB van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen en de interne inspectiemethode gebaseerd op de normen EN 1176-1 t/m 11, EN 1177. Deze Belgische wet komt op zijn beurt voort uit de Europese richtlijn inzake de algemene productveiligheid. In Vlaanderen wordt dit gecontroleerd door de Inspectie Noord van de Federale Overheid.

Wij beschikken over de volgende certificaten:

  • Attest Risicoanalyses en Preventieve maatregelen Speeltuinen (Speelom vzw)
  • Attest Veiligheid van Speelgelegenheden (Speelom vzw)
  • Certificaat Inspecteur Veiligheid van Speelgelegenheden (Keurmerkinstituut – Nederland)
  • Certificaat Inspecteur** (Stichting Veilig Spelen – Nederland)
  • Certificate of Achievement, Operational Inspections of Children’s Playgrounds (RPII – UK)

Wat doen wij voor u

Door middel van jaarlijkse en periodieke inspecties van uw speelterreinen staan wij u bij in de verplichtingen verbonden aan de uitbating van uw speelterreinen.

Aan de hand van van de Europese norm en de Belgische wetgeving verrichten wij controles van uw speeltoestellen en leveren u de nodige documenten zoals logboeken, een onderhoudsschema en risicoanalyses en dit voor ieder afzonderlijk speeltoestel in uw speelterrein. Door middel van onze SpeeltuinveiligApp leveren wij voor ieder type toestel een uniform document, zodat dat u in één oogopslag ziet wat het uit te voeren onderhoud is of welke herstellingen nodig zijn.

Wil u graag meer informatie?