OPLEIDING

SPEELTUININSPECTEUR
Vakopleiding

Doelgroep

Deze vakopleiding is voor u bestemd indien u zelfstandig inspecties en controles van uiteenlopende speeltoestellen moet kunnen uitvoeren, erover moet kunnen rapporteren en tegelijk de Europese normen in praktijk moet kunnen toepassen.

Wat zal u leren?

De opleiding wordt over vijf dagen gespreid. In de voormiddagen wordt er aandacht aan de theorie gegeven en in de namiddagen aan de praktijk. Zo komt u niet alleen alle relevante informatie te weten, maar kan u deze later ook in de praktijk toepassen.

De theorie
In het theoriegedeelte van de opleiding komt er een waaier van thema’s aan bod. Er wordt  aandacht geschonken aan alle types van speeltoestellen, waaronder types speeltoestellen die niet meteen tot de norm behoren, zoals speelbossen met natuurlijke speeltoestellen  en toestellen met water eromheen. Per toestel type krijgt u informatie over:

 • Europese normen uit 2008 en 2017 (EN1176 & EN1177)
 • Welke gevaren ongevallen en letsels veroorzaken
  • Valhoogtes t.o.v. valzones en valbeveiliging en wat de vereisten hieromtrent zijn
  • Testprobes en hun correcte gebruik
 • De plaatsing en fundering van de toestellen met terugkoppeling naar richtlijnen van de leverancier omtrent plaatsing
 • De basisvereisten voor het opmaken van een overzichtelijk inspectieverslag

Daarnaast leert u ook over de Europese normen die van toepassing zijn voor speeltoestellen. Deze hebben betrekking op de afwerking van het toestel, bescherming tegen vallen, valruimtes, ondergrond en beknelling. Alle veiligheidseisen worden voor u netjes per toestel (schommels, kabelbanen, klimtoestellen, skatebanen, etc.) toegelicht net als hun typische aandachtspunten m.b.t. de veiligheid van de gebruikers.

De praktijk
Tijdens het praktijkgedeelte komt het volgende aan bod:

 • Onderscheid tussen de verschillende types speeltoestellen beoordelen
 • Correct gebruik van de testprobes volgens NEN-EN1176
 • Inspectierapporten opstellen 
 • Extra uitleg over specifieke veiligheidseisen
 • In groep bespreken van bestaande cases

Resultaat

Na de training heeft u een uitgebreide kennis over alle type speeltoestellen de manier waarop ze elk moeten geïnspecteerd worden. U kan de testprobes op een correcte manier gebruiken. U kent de Europese normen en de Belgische regelgeving en kan ze in de praktijk toepassen. U kan nu zelfstandig inspecties en onderhoudscontroles van speeltoestellen uitvoeren en daarover rapporteren. U ontvangt een attest van deelname.

Praktische informatie

 • Datum van de training: de cursus wordt in overleg gepland zodra er voldoende deelnemers zijn.
 • Duur: 5 dagen telkens van 9 tot 16 uur; er is een middagpauze voorzien van 12 tot 13 uur.
 • Locatie: de training kan bij u of op locatie gegeven worden 
 • Aantal deelnemers: vanaf 5 deelnemers
 • Voorkennis: niet vereist
 • Inschrijvingsgeld: 1400 € per deelnemer
CONTACT
VRAAG NAAR AANGEPASTE MODALITEITEN!