BELAC iso17020 accreditatie

Veilig spelen gewaarborgd:

Het belang van BELAC ISO 17020 accreditatie bij Speeltuinveilig bv

Welkom bij Speeltuinveilig bv - uw vertrouwde partner in veilige speelomgevingen

Waarom de BELAC ISO 17020 Accreditatie Essentieel is voor Onze Klanten

Na slechts 10 jaar heeft Speeltuinveilig bv een vooraanstaande positie veroverd door het verkrijgen van een accreditatiecertificaat (cert. nr. 724-INSP, beschikbaar op https://economie.fgov.be/belac) uitgereikt door BELAC volgens de norm ISO/IEC 17020 voor controleactiviteiten in de openbare speeltuinsector. De ISO 17020-norm stelt criteria vast voor de werking van diensten die inspecties uitvoeren. Naast voorschriften met betrekking tot het kwaliteitsmanagementsysteem, bepaalt de norm ook technische criteria (met name met betrekking tot de competentie van inspecteurs, apparatuur, methoden, enz.) en criteria op het gebied van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en organisatie die moeten worden nageleefd tijdens inspecties.

Tijdens de accreditatie-audits bij Speeltuinveilig bv zijn de auditoren grondig nagegaan of aan deze vereisten is voldaan, met extra focus op het optimaliseren van de uniformiteit in onze inspectieprocedures.

Dit voortdurende streven naar kwaliteit sluit aan bij de doelstellingen van het bedrijfsplan van Speeltuinveilig bv om alle activiteiten in overeenstemming te brengen met de geldende internationale normen. Het bedrijf stelt hoge eisen aan speelvoorzieningen, maar toont met dit vrijwillige initiatief op het gebied van kwaliteit ook aan dat het kritisch is ten aanzien van zijn eigen prestaties.

Waarom Kiezen voor Speeltuinveilig bv

 • Deskundige inspecteurs:
  Onze inspecteurs zijn terdege opgeleide professionals met expertise in speelomgevingen.
 • Internationale erkenning:
  Onze BELAC ISO 17020-accreditatie is wereldwijd erkend, waardoor u kunt vertrouwen op inspecties van de hoogste standaard.
 • Consistente kwaliteit:
  Wij garanderen een consistente en hoogwaardige dienstverlening volgens strikt vastgelegde protocollen.
 • Onafhankelijkheid en onpartijdigheid:
  De accreditatie waarborgt onze onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het inspectieproces.
 • Juridische compliance en zekerheid:
  Wij zorgen ervoor dat uw speelomgeving voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving, wat zowel veiligheid als juridische zekerheid biedt.

Bij Speeltuinveilig bv zijn we trots op onze toewijding aan veilige speelomgevingen en onze voortdurende inspanningen om de hoogste kwaliteitsnormen te handhaven. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij uw speelomgeving veiliger kunnen maken!

Wil u graag meer informatie?